„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pn. e-sieciowanie realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Celem operacji jest analiza skuteczności coachingu, realizowanego przez narzędzia ICT, w procesie tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne EPI. Realizacja operacji przyczyni się do rozwiązania problemu niskiej aktywności rolników, przedsiębiorców i pozostałych jednostek sektora rolno-spożywczego w tworzeniu partnerstw działających na rzecz innowacji w woj. pomorskim. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LAST MINUTE!

Szkolenie online dla branży rolnej już za kilka godzina!

TYLKO DLA WOJ. POMORSKIEGO

15.12.2020 – 10:00

projekt i realizacja innowacyjnych rozwiązań w Twoim gospodarstwie, które pomogą zwiększyć rentowność Twojego agrobiznesu.

Ostatnia szansa!

kurczak
pp1

Do spotkania pozostało

Dni

:

Godzin(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Chcesz wdrożyć innowacje w swoim gospodarstwie?

Ostatni nabór z PROW 2014 – 2020!

Zapisz się na bezpłatne spotkanie on-line, by wziąć udział w programie wsparcia.

 

  

1. DOFINANSOWANIE

da Ci możliwość pozyskania środków na rozwój gospodarstwa

2. ZMIANY

umożliwi wdrożenie innowacji w Twojej działalności

3. ROZWÓJ

przyniesie Ci wsparcie specjalistów i nauczy pracy w grupie on-line

4. POTENCJAŁ

Polskie Rolnictwo ma ogromny potencjał na innowacje. Czas je odpowiednio wykorzystać!

Nasi prelegenci

Nasi prelegenci

Dla kogo szkolenie?

1. Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne

2. Jeśli jesteś jednostką wspierającej rolnictwo

3. Jeśli jesteś przedsiębiorcą branży rolno-spożywczej

Dla kogo szkolenie?

1. Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne

2. Jeśli jesteś jednostką wspierającej rolnictwo

3. Jeśli jesteś przedsiębiorcą branży rolno-spożywczej

Czego potrzebujesz?

Dowolne urządzenie podłączone do Internetu

Po rejestracji otrzymasz unikalny link do wydarzenia, które rozpocznie się już jutro.

60 minut na uczestnictwo w wydarzeniu

podczas spotkania poznasz specjalistów PODR, dodatkowe będziesz mieć możliwość zadawania pytań.

 

Jak to zrobić?

To bardzo proste, najlepiej zacząć – od zapisania się na bezpłatne „E-sieciowanie”. Są to bezpłatne spotkania on-line organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Uczestnicząc w internetowych spotkaniach przygotujesz się do zaprojektowania i realizacji innowacyjnych rozwiązań w Twoim gospodarstwie, które pomogą zwiększyć rentowność Twojego agrobiznesu.

Bezpłatne spotkania on-line organizowane przez PODR w Lubaniu.

Zapisując się na webinarium możesz:

– poznać nowe osoby
– zyskać możliwość uzyskania nawet 5 500 000 złotych dotacji
– poznać możliwości na rozwój gospodarstwa
– poznać możliwości wdrożenia innowacji w Twojej działalności
rozwinąć swoją kreatywność
– nauczyć się pracy w grupie on-line
– zyskać wsparcie specjalistów

Co zyskasz?

Mamy ogromną wiedzę na temat uprawy, potrzeb rynku, oczekiwań konsumentów czy zmian klimatycznych.

Sztab specjalistów, nieodpłatnie pomoże Ci zrealizować Twoje plany – otrzymasz wsparcie brokerów innowacji i specjalistów PODR w Lubaniu, coacha, prawnika, naukowców oraz specjalisty ds. marketingu. Nie zwlekaj, zapisz się na zajęcia klikając przycisk obok!

Bezpłatne spotkania on-line organizowane przez PODR w Lubaniu.

Zapisując się na webinarium możesz:

– poznać nowe osoby
– zyskać możliwość uzyskania nawet 5 500 000 złotych dotacji
– poznać możliwości na rozwój gospodarstwa
– poznać możliwości wdrożenia innowacji w Twojej działalności
rozwinąć swoją kreatywność
– nauczyć się pracy w grupie on-line
– zyskać wsparcie specjalistów

Co zyskasz?

Mamy ogromną wiedzę na temat uprawy, potrzeb rynku, oczekiwań konsumentów czy zmian klimatycznych.

Sztab specjalistów, nieodpłatnie pomoże Ci zrealizować Twoje plany – otrzymasz wsparcie brokerów innowacji i specjalistów PODR w Lubaniu, coacha, prawnika, naukowców oraz specjalisty ds. marketingu. Nie zwlekaj, zapisz się na zajęcia klikając przycisk obok!

"Jestem niesamowicie zadowolony z możliwości jakie otrzymałem dzięki kilku szkoleniom internetowym. Nowe spojrzenie na swoje gospodarstwo zaowocowało nowymi zleceniami."

– Jan N.

"To moje pierwsze szkolenie online. Nie spodziewałem się takiego szeregu korzyści dla mojej firmy dzięki cyklowi niezobowiązujących spotkań przed komputerem."

– Stanisław W.

Dlaczego współpraca z coachem w e-sieciowaniu?

Opowie Katarzyna Radtke, koordynator operacji e-sieciowanie :


„Byłam klientką kilku coachów, o różnym poziomie doświadczenia i profesjonalizmu. Wiem, że im bardziej coach jest doświadczony i profesjonalny, tym coaching jest „głębszy” i w efekcie „szybszy”, czyli szybciej odkrywam na czym polega mój problem, o co chodzi, że nie jest tak jak chcę, żeby było, szybciej też znajduję rozwiązanie/rozwiązania. Współpraca z ludźmi, opracowywanie projektów i ich realizacja, stawiają przede mną mnóstwo wyzwań. Pracując z coachem odczuwam realne wsparcie, zyskuję motywację i znajduję sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w sposób zgodny z moimi wartościami, z tym kim jestem teraz i tym kim chcę być w przyszłości. Każde spotkanie z coachem, niesie dla mnie nowe odkrycia… mnie samej, tego na co mnie stać, tego czego potrzebuję, tego jaką drogą chcę pójść.
Otrzymując propozycję stanowiska brokera innowacji, uznałam to dobry moment, do wprowadzenia coachingu jako innowacyjnej formy pracy nad wspólnym celem.
Cieszę się, że ramach operacji e-sieciowanie możemy zaoferować wsparcie profesjonalnych coachów tym, którzy zechcą podjąć wyzwanie współpracy w celu wprowadzenia w swojej pracy (i życiu) innowacyjnych rozwiązań. Bez względu na to, czy innowacje te będą dotyczyć technologii, czy ich wymiar będzie bardziej organizacyjny, społeczny lub ekonomiczny. „
Sprawdź na czym to polega i zapisz się na bezpłatny webinar! 

Katarzyna Radke

Celem są INNOWACJE.

Pojęcie innowacji oznacza celowe zmiany, dzięki którym dotychczasowe stany rzeczy zastępowane są innymi, mające pozytywny wpływ według ogólnie przyjętych kryteriów, które przyczyniają się do ogólnego postępu. Zmiany wprowadzane w ramach działań innowacyjnych nie odnoszą się jedynie do technologii ale mogą również znaleźć również swoje odzwierciedlenie w innych gałęziach funkcjonowania podmiotu. „Zmiany odnoszą się do materialnych i niematerialnych elementów organizacji, zaś ich oczekiwanym rezultatem jest rozwój, wzrost czy też zwiększenie efektywności”.

Innowacja w gospodarstwie rolnym to każda wprowadzona zmiana, która coś ulepsza, doskonali lub daje możliwość wyprodukowania nowego produktu bądź nową usługę. Za innowacje może uznać: wprowadzenie nowej metody produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu, zdobycie nowego źródła surowców, jak również wprowadzenie nowego sposobu organizacji pracy czy nowej metody marketingowej, która pozwoli na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Wprowadzenie nowego produktu bądź usługi może stać się dla gospodarstwa źródłem przewagi rynkowej. Na przykład zaoferowanie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie rolnych, spowoduje zwiększenie wydajności, gospodarstwo może zyskać przewagę kosztową nad swoimi konkurentami, co pozwała m.in. na zwiększenie marży przy dotychczasowej cenie rynkowej lub zastosowanie niższej ceny niż konkurenci dla zwiększenia udziału w rynku. Natomiast w przypadku innowacji produktowej gospodarstwo, które wprowadza na rynek nowy produkt może uzyskać przewagę konkurencyjną, co pozwala na zwiększenie popytu i marży. Gospodarstwa mogą także zwiększał popyt poprzez różnicowanie produktów, poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz pobudzanie popytu na jut istniejące produkty.

Zmiany dotyczące zarządzania gospodarstwem mogą podnieść efektywność i jakość prowadzonej działalności, powodują do zwiększenia popytu lub obniżenia kosztów, rozszerzyć wymianę informacji, pozwalają również na poszerzenie wiedzy i przełożenie jej w sposób praktyczny na prace w gospodarstwie. Innowacje oddziałowujące na organizację pracy mogą przyczynić się do wspierania rozwoju innowacyjności w obrębie produktów i procesów.

Drogą jest WSPÓŁPRACA.

Dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 innowacje są jednym z trzech głównych celów przekrojowych, obecnym prawie we wszystkich dostępnych działaniach pomocowych. Jednak szczególne możliwości w realizacji tego celu upatrywane są we współpracy. Oczekiwany jest tu efekt synergii, tzn. że efekt zorganizowanej pracy zespołowej, będzie większy niż suma efektów działań indywidualnych. W wyniku synergii powstaje efekt organizacyjny będący nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami, w porównaniu z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym.

Grupy, które podejmą się wspólnej realizacji projektów polegających na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych do praktyki mogą liczyć na wsparcie finansowe wysokości do 5 500 000 zł. Wparcie dotyczy realizacji projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów lub technologii, metod organizacji i marketingu. Przedmiotem projektów mogą być produkty lub technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, ze w przypadku technologii związanych z przetwarzaniem tych produktów, operacja kończy się przetworzeniem na produkt wymieniony w Załączniku nr 1. Operacje mogą również dotyczyć produktów lub technologii bezpośrednio związanych z produkcją bądź przetwarzaniem produktów rolnych (np. innowacje w zakresie oszczędności zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nawożenia, ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa, pasz, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu).

Wsparcie dla grup może także dotyczyć realizacji projektów prowadzących do tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz promowania tych form. Również i w tym przypadku, konieczne jest powiązanie z produktami wymienionymi w Załączniku 1./p>

Metodą jest COACHING.

Coaching jest procesem, który pozwala jednostce lub grupie osób zastanowić się i zyskać świadomość tego kim są, co jest dla nich ważne, jakie są ich mocne strony, wyzwania, opcje, które są dla nich otwarte i jakie działania należy podjąć, aby dokonać zmian, których pragną.

W przeciwieństwie do szkolenia i instruktażu, gdzie nacisk kładziony jest na przekazywanie wiedzy, coaching skupia się na pomocy pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu, ocenie mocnych stron i obszarów rozwoju oraz określenie rozwiązań w dążeniu do przodu. Coach zapewnia bezpieczną, kreatywną i nieoceniającą przestrzeń, zadając prowokujące do myślenia pytania i słuchając, aby pomóc uczestnikom procesu odkrywać, zastanawiać się i podejmować decyzje. Poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, coach towarzyszy osobie (grupie, zespołowi) w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

Sytuacji, w których coaching daje wsparcie wymienia się wiele. Jedną z nich jest sytuacja, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie. Ostatni nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PROW 2014-2020, przygotowanych przez grupy działające na rzecz innowacji, ma zostać ogłoszony przez ARiMR w październiku br. Czasu zostało mało. W ramach operacji e-sieciowanie praca z coachem zorganizowana zostanie on-line, dla małych grup utworzonych z osób, które zadeklarują udział w procesie przygotowania projektu opracowania i wdrażania innowacji.

Kontakt

Adres organizatora

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

Napisz e-mail :

sieciowanie@podr.pl

Zadzwoń :

797 010 651